Otkucaj srca

Molarna trudnoća

Molarna trudnoća, poznata i pod nazivom grozdasta potajnica, vrlo je rijetka komplikacija trudnoće koja je obilježena abnormalnim rastom trofoblasta, tkiva iz kojeg se normalno razvija posteljica.

Molarna trudnoća nastaje zbog genetskih pogrešaka do kojih dolazi uslijed oplodnje, odnosno uslijed stapanja muške (spermij) i ženske (jajna stanica) spolne stanice.

Zbog mogućnosti zloćudne pretvorbe, molarne trudnoće smatraju se premalignim promjenama.

Molarna trudnoća je patološka trudnoća, ona nije održiva i zahtijeva pravovremeno zbrinjavanje kako bi se spriječile moguće ozbiljne komplikacije po zdravlje majke.

molarna trudnoća

Što je to molarna trudnoća?

Molarna trudnoća ili hidatiformna mola, jedan je od brojnih entiteta poznatih pod zajedničkim nazivom gestacijska trofoblastična bolest (engl. gestational trophoblastic disease – GTD).
Gestacijska trofoblastična bolest, naziv je za skupinu novotvorina koje nastaju iz trofoblastičnih stanica posteljice.

Molarna trudnoća najčešći je oblik gestacijske trofoblastične bolesti.

Zašto nastaje molarna trudnoća?

Točan uzrok nastanka molarne trudnoće nije u potpunosti poznat. Smatra se da molarna trudnoća nastaje uslijed oblikovanja genetičke strukture zigote (oplođene jajne stanice), odnosno ploda. U normalnim okolnostima, oplođena jajna stanica sadrži podjednaku količinu genetskog materijala oba roditelja, odnosno polovicu (23 kromosoma) od majke te polovicu (23 kromosoma) od oca.

Ispravna genetska struktura zigote, odnosno pravilan majčin i očev doprinos sadržaju zigote, neophodan je preduvjet za normalan razvoj ploda i uspješnu trudnoću. Čak i najmanja pogreška u ovom strogo reguliranom procesu može se značajno negativno odraziti na tijek i ishod trudnoće.

Rizični čimbenici za nastanak molarne trudnoće

  • etnicitet (učestalost molarne trudnoće veća je u azijskim zemljama)
  • životna dob žene (molarna trudnoća češća je u žena mlađih od 20, odnosno starijih od 40 godina)
  • prethodna molarna trudnoća
  • nedostatak nutrijenata (folne kiseline)

Podjela gestacijskih trofoblastičnih bolesti

Prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), razlikujemo dobroćudne i zloćudne gestacijske trofoblastične bolesti.

DOBROĆUDNE GESTACIJSKE TROFOBLASTIČNE BOLESTI

parcijalna (djelomična) hidatiformna mola

Nejednak omjer majčinog i očevog genetičkog materijala, odnosno prekomjeran očev doprinos genetičkom sadržaju zigote dovodi do nastanka parcijalne hidatiformne mole. Naime, budući da oplođena jajna stanica sadrži i genetski materijal majke, postoji prisutnost tkiva te krvnih žila ploda. U djelomičnoj hidatiformnoj moli, jajašce koje sadrži genski materijal majke, oplođuju dva spermija. Stoga, plod (embrij) ima 69 kromosoma.

Većina trudnoća s parcijalnom molom završava spontanim pobačajem unutar nekoliko tjedana nakon oplodnje. Iznimno rijetko, trudnoća se nastavlja, no plod pokazuje zastoj u rastu i niz malformacija, poput srčanih anomalija, spine bifide i sl.

kompletna (potpuna) hidatiformna mola

Za razliku od parcijalne, kompletna hidatiformna mola posljedica je isključivo očevog doprinosa genetičkom sadržaju zigote, zbog čega ne dolazi do razvoja ploda nego samo do abnormalnog bujanja trofoblasta.

Naime, u potpunoj hidatiformnoj moli, jajna stanica ne sadrži kromosome, već plod dobiva genetski materijal samo od oca (23 kromosoma iz spermija).

ZLOĆUDNE GESTACIJSKE TROFOBLASTIČNE BOLESTI

Zloćudne trofoblastične bolesti mogu se razviti iz svih oblika patoloških trudnoća, uključujući molarnu trudnoću, spontanog ili induciranog prekida trudnoće, izvanmaternične (ektopične) trudnoće, no i nakon potpuno normalne trudnoće.

invazivna hidatiformna mola

Inavazivna hidatiformna mola, obilježena je povećanim posteljičnim resicama koje prodiru duboko u mišićni sloj maternice. Ovo je rijetko stanje koje se vrlo često spontano povlači.

gestacijski koriokarcinom

Gestacijski koriokarcinom zloćudna je novotvorina trofoblasta i može se razviti iz bilo kojeg oblika trudnoće. Najčešće, gestacijski koriokarcinom nastaje iz kompletne hidatiformne mole.

Kako prepoznati molarnu trudnoću?

Simptomi i znakovi molarne trudnoće obično se ne razlikuju od simptoma koji prate normalnu trudnoću, međutim oni mogu biti izraženiji.

  • vaginalno krvarenje u prvom tromjesečju trudnoće
  • izražena mučnina i povraćanje
  • izrazito povišena razina humanog korionskog gonadotropina (β – hCG)
  • preeklampsija (trudnoćom izazvan povišen krvni tlak)

Budući da i tijekom molarne (abnormalne) trudnoće dolazi do proizvodnje tzv. „hormona trudnoće“ ili humanog korionskog gonadotropina, test na trudnoću može pokazati lažno pozitivan rezultat.

Dijagnoza molarne trudnoće

Molarna trudnoća obično se dijagnosticira vrlo rano u trudnoći, najčešće tijekom prvog rutinskog pregleda.

Dijagnoza molarne trudnoće postavlja se na osnovi ginekološke anamneze, krvnih laboratorijskih pretraga, ginekološkog te ultrazvučnog pregleda.

Dok u parcijalnoj molarnoj trudnoći plod može biti vidljiv, ultrazvučnom pretragom kompletne hidatiformne mole u šupljini maternice se ne nalazi gestacijska vrećica s plodom već cistično proširene posteljične resice, nalik na zrna grožđa. Laboratorijskim pretragama određuje se razina humanog korionskog gonadotropina (β – hCG), koja je abnormalno povišena s obzirom na gestacijsku dob.

Liječenje/ishod molarne trudnoće

Molarna trudnoća predstavlja patološki oblik trudnoće i uobičajeno završava spontanim pobačajem. Zbog opasnosti od razvoja ozbiljnih komplikacija, molarna trudnoća je stanje koje zahtijeva hitno zbrinjavanje.

Premda najčešće nastupi spontani pobačaj, ponekad je potrebna kirurška intervencija, odnosno odstranjenje promijenjenog tkiva posteljice postupkom kiretaže. Vrlo rijetko, osobito u žena koje ne planiraju ponovno zatrudnjeti te žena u poodmakloj dobi, terapijska opcija je kirurško odstranjenje maternice ili histerektomija.

Nakon evakuacije (kiretaže) abnormalne rane trudnoće, potrebno je praćenje humanog korionskog gonadotropina u krvi čije vrijednosti, ako ostanu povišene ili i dalje rastu, mogu ukazivati na postojanje zaostalog molarnog (posteljičnog) tkiva. Zaostalo posteljično tkivo nakon pobačaja ili kiruške intervencije, može urasti u mišićni sloj maternice, što se naziva invazivnom hidatiformnom molom. Vrlo rijetko, iz zaostalog tkiva posteljice, razvija se gestacijski koriokarcinom. Liječenje ovog zloćudnog tumora provodi se zračenjem ili kemoterapijom.

Trudnoća nakon molarne trudnoće

Nakon odstranjenja molarne trudnoće te normalizacije vrijednosti humanog korionskog gonadotropina u krvi, preporuka je pričekati barem šest mjeseci do godinu dana prije odluke o sljedećoj trudnoći.

Zdrava i uspješna trudnoća, nakon prethodne molarne trudnoće, je moguća. Međutim, povećan je rizik od ponovnog nastanka molarne trudnoće.  

Literatura:

1. Damjanov I., Seiwerth S., Jukić S., Nola M. Patologija. Medicinska naklada.

2. Cleveland Clinic. What is a molar pregnancy?

3. Mayo Clinic. Molar pregnancy

4. Better Health Channel. Symptoms of molar pregnancy

Autor: Monika Babić

Objavljeni tekstualni sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo fizičke osobe – Monika Babić te je kao takav zaštićen zakonom, ili se koristi sukladno odobrenju nositelja autorskih prava.

Scroll to Top