Otkucaj srca

Prijevremeno rođene bebe i moguće komplikacije

Nedonošče (lat. praematurus) jest prijevremeno rođeno novorođenče, odnosno dijete rođeno prije 37. tjedna trudnoće. Drugim riječima, nedonošče je novorođenče rođeno prije očekivanog vremena koje je potrebno za dovršenje rasta i razvoja organa te organskih sustava neophodnih za preživljavanje i funkcioniranje izvan šupljine maternice.

Naime, zbog nezrelosti organa i organskih sustava, otežana je prilagodba na izvanmaternični život, zbog čega se nakon porođaja, njega takve djece nastavlja u inkubatoru.

U odnosu na terminski rođenu djecu, prijevremeno rođene bebe (prematurusi) izložene su većem riziku od nastanka komplikacija.

nedonoščad komplikacije

Komplikacije prijevremenog rođenja

Funkcionalna nezrelost organa i organskih sustava koja karakterizira prijevremeno rođeno novorođenče uzrokuje otežanu prilagodbu na životne uvjete izvan maternice te pridonosi nastanku mnogobrojnih komplikacija.

Komplikacije prijevremenog rođenja dijele se na kratkoročne, koje nastaju za vrijeme novorođenačkog razdoblja i dugoročne, koje se mogu javiti i kasnije, a često nedonoščad prate cijeloga života.

Kratkoročne komplikacije prijevremenog rođenja

poteškoće s dišnim sustavom

U nedonoščadi, zbog prijevremenog rođenja, ne dolazi do potpunog sazrijevanja dišnog sustava, što ometa uspostavljanje normalne funkcije disanja i dovodi do nastanka respiratornih komplikacija.

Stoga se po rođenju, pažljivo prati zasićenost krvi novorođenčeta kisikom kako bi se pravovremeno omogućila potpora disanju mehaničkom ventilacijom.

Najčešće kratkoročne komplikacije prijevremeno rođene djece povezane s dišnim sustavom uključuju:

1. respiratorni distres sindrom

Respiratorni distres sindrom (RDS) novorođenčadi nastaje uslijed nedostatne količine surfaktanta u plućima.

Surfaktant je tvar koja oblaže plućne alveole (zračne vrećice u plućima) i pomaže im da ostanu napuhnute, što je neophodno za normalan mehanizam disanja. Surfaktant omogućuje prvi udah nakon rođenja, a kasnije i samostalno disanje.

2. bronhopulmonalna displazija

Najozbiljnija komplikacija povezana s dišnim sustavom je bronhopulmonalna displazija. Ona nastaje kao posljedica oštećenja pluća uslijed liječenja zatajenja disanja postupkom mehaničke ventilacije i visokim koncentracijama kisika. Zbog posljedičnih strukturalnih i funkcionalnih promjena u dišnom sustavu, bronhopulmonalna displazija pridonosi češćem nastanku infekcija dišnog sustava u daljnjem životu prijevremeno rođenog djeteta.

srčanožilne komplikacije

U prijevremeno rođene djece učestalija je pojavnost srčanih anomalija te sistemske hipotenzije (nizak krvni tlak).

Najčešća srčana anomalija nedonoščadi je otvoreni arterijski duktus koji označava postojanje dodatne krvne žile koja povezuje aortu i plućnu arteriju. Premda se često spontano zatvori, ponekad je isti potrebno zatvoriti lijekovima ili kirurških zahvatom.

retinopatija nedonoščadi

Ovo stanje nastaje kao posljedica poremećaja rasta i razvoja krvnih žila mrežnice.

Naime, zbog prijevremenog rođenja može doći do neodgovarajuće opskrbe krvnih žila mrežnice kisikom te pojave retinopatije. U početnom stadiju, proces je reverzibilan, no ako se ne liječi može rezultirati trajnim oštećenjem/gubitkom vida.

neurološke komplikacije

U prijevremeno rođene djece, veći je rizik od nastanka neuroloških komplikacija, odnosno krvarenja unutar moždanih komora te omekšavanja moždanog tkiva.

poteškoće s regulacijom tjelesne temperature

Prijevremeno rođena djeca, zbog nedostatka potkožnog masno tkiva, ne mogu očuvati tjelesnu temperaturu te su sklona pothlađivanju (hipotermiji).

poteškoće s probavnim sustavom

Zbog oslabljenog refleksa sisanja dolazi do poteškoća s hranjenjem, odnosno povećan je rizik od aspiracije (udisanja hrane).

U prijevremeno rođene djece probavni sustav nije u potpunosti razvijen, zbog čega može doći do nastanka komplikacija kao što je ozbiljno oštećenje crijeva ili nekrotizirajući enterokolitis.

žutica

nedovoljno razvijen imunološki sustav

Imunološki sustav prijevremeno rođene djece nije u potpunosti razvijen zbog čega su takva djeca izložena povećanom riziku od nastanka infekcija.

Dugoročne komplikacije prijevremenog rođenja

Najistaknutije dugoročne komplikacije jesu neurorazvojne poteškoće – poteškoće grube i fine motorike, oštećenja senzornih i kognitivnih funkcija, kronične bolesti te poteškoće u psihosocijalnom i emocionalnom funkcioniranju.

motoričke komplikacije

Najznačajnija motorička komplikacija je cerebralna paraliza. Riječ je o neprogresivnom poremećaju koji zahvaća tonus mišića, pokret, ravnotežu i koordinaciju.

Motoričke poteškoće često su praćene poremećajima senzacije, percepcije, kognicije, komunikacije i ponašanja.

U djece koja imaju manje ili više uočljive neurološke poteškoće, a u kojih se nije razvila cerebralna paraliza, govorimo u minimalnoj cerebralnoj disfunkciji. Ona je obilježena poteškoćama s držanjem, regulacije tonusa mišića, ravnoteže, blagim abnormalnostima refleksa te koordinacije, što značajno utječe na svakodnevno funkcioniranje navedene djece u uobičajenim životnim aktivnostima.

senzorne komplikacije

Oštećenja senzorne funkcije u prijevremeno rođene djece prvenstveno se odnose na oštećenja/gubitak vida i sluha.

kognitivne komplikacije

Zaostajanje i poteškoće u razvoju govora jedan su od najočitijih znakova poremećaja kognitivnog razvoja. 

kronične bolesti (kronična bubrežna bolest, šećerna bolest i dr.)

Literatura:

1. Đelmiš J. Fetalna medicina i opstetricija

2. WHO. Preterm birth

3. Mayo Clinic. Premature birth

4. Medicina Fluminensis. Dugoročne komplikacije prijevremenog rođenja

Autor: Monika Babić

Objavljeni tekstualni sadržaj predstavlja intelektualno vlasništvo fizičke osobe – Monika Babić te je kao takav zaštićen zakonom, ili se koristi sukladno odobrenju nositelja autorskih prava.

Scroll to Top